HanoiADC tổ chức tập huấn kỹ năng cho Hội người khuyết tật quận Bắc Từ Liêm

Ngày 24 và 25/1/2015, tại hội trường UBND Quận Bắc Từ Liêm, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội (HaNoiADC) đã tổ chức tập huấn kỹ năng cho hơn 30... 

HanoiADC tập huấn “Kỹ năng tìm việc thành công” cho sinh viên trường Học viện Hành chính

Ngày 26/01/2015, trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Học viện Hành chính tổ chức tập... 

HanoiADC tổ chức chương trình Học làm người có ích tại trường tiểu học Yên Xá

Nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2015, với mục tiêu giúp cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội có những kỹ năng sống cần thiết để có thể bắt... 

HanoiADC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

Sáng ngày 23/01/2015, tại Hội trường tầng 4, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội (HanoiADC) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công... 

HanoiADC tập huấn “Kỹ năng tìm việc thành công” cho sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia

Nằm trong chuỗi tập huấn kỹ năng cho sinh viên Học viện Hành chính về các vấn đề liên quan đến Việc làm, chiều ngày 23/01/2015, tại Hội trường lớn Học viện... 

HanoiADC tập huấn “Kỹ năng tìm việc thành công” trường Học viện Hành chính

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về việc làm cho các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường, ngày 20/01/2015, trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên... 

<