Nhật ký Học kỳ quân đội Khóa 1 tại Vĩnh Phúc – Ngày thứ 8: Tình yêu thương gia đình!

Ngày 03/6/2017, với chủ đề “Tình yêu thương gia đình”, các học viên đã trải qua một ngày đầy cảm xúc. Buổi sáng, các chiến sỹ được tham gia hoạt động... 

Nhật ký Học kỳ quân đội Khóa 1 tại Vĩnh Phúc – Ngày thứ 7: Chiến sỹ nhí ra trận.

Ngày 02/6/2017, ngày thứ 6 với chủ đề “Chiến sỹ ra trận” tiếp tục là một trải nghiệm thú vị đối với các chiến sỹ tham gia chương trình Học kỳ quân đội. Sau... 

Nhật ký Học kỳ quân đội Khóa 1 tại Vĩnh Phúc – Ngày thứ 6: Tôi là anh nuôi!

Ngày 01/6/2017, ngày thứ 6 với chủ đề “Tôi là anh nuôi” là một trải nghiệm thú vị đối với các chiến sỹ tham gia chương trình Học kỳ quân đội. Hoạt động... 

Nhật ký Học kỳ quân đội Khóa 1 tại Vĩnh Phúc – Ngày thứ 5: Trải nghiệm thao trường.

Ngày 31/5/2017, ngày thứ 5 với chủ đề “Trải nghiệm thao trường” đã được các học viên vượt qua. Sau bữa ăn sáng, các chiến sỹ được hành quân vào khu vực... 

Nhật ký Học kỳ quân đội Khóa 1 tại Vĩnh Phúc – Ngày thứ 4: Bản lĩnh chiến sỹ nhí.

Ngày 30/5/2017, ngày thứ 4 với chủ đề “Bản lĩnh chiến sỹ nhí” đã được các học viên chinh phục. Buổi sáng, các học viên được tham gia vào các hoạt động... 

Nhật ký Học kỳ quân đội Khóa 1 tại Vĩnh Phúc – Ngày thứ 3: Chiến sỹ tài năng.

Ngày 29/5/2017, với chủ đề “Chiến sỹ tài năng” ngày thứ 3 của chương trình đã diễn ra rất vui vẻ và bổ ích. Việc thức dậy vào buổi sáng sớm không còn... 

<