Nhật ký Lớp đào tạo “Kỹ năng MC” cho Đoàn viên, thanh niên năm 2017: Buổi 6

Ngày 02/4/2017, Lớp đào tạo “Kỹ năng MC” cho Đoàn viên, thanh niên năm 2017  tiếp tục tổ chức buổi học thứ 6 chuyên đề “Stylist MC” do Chuyên gia trang... 

HanoiADC tổ chức Lớp bồi dưỡng Thanh nhạc cho Đoàn viên thanh niên năm 2017

Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng về kỹ thuật thanh nhạc, biểu diễn ca khúc của Đoàn viên thanh niên, chủ yếu là lực lượng thường xuyên tham gia văn nghệ quần... 

Nhật ký Lớp đào tạo “Kỹ năng MC” cho Đoàn viên, thanh niên năm 2017: Buổi 5

Chiều ngày 26/3/2017, Lớp đào tạo “Kỹ năng MC” cho Đoàn viên, thanh niên năm 2017 do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội tổ chức đã tiếp tục... 

Nhật ký Lớp đào tạo “Kỹ năng MC” cho Đoàn viên, thanh niên năm 2017: Buổi 4

Sáng ngày26/3/2017,  Lớp đào tạo “Kỹ năng MC”  cho Đoàn viên, thanh niên năm 2017 tiếp tục tổ chức buổi học thứ 4 chuyên đề “Kỹ năng phỏng vấn... 

HanoiADC tổ chức Lễ mit-tinh kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sinh hoạt chuyên đề “Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tuổi trẻ Việt... 

HanoiADC tổ chức chuỗi tập huấn “Học làm người có ích” cho các em học sinh

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động kỹ năng trong nhà trường, tăng cường hoạt động ngoại khóa cho học sinh trên... 

<