Cách đăng ký 1 tài khoản facebook

06 Th4 2012

Đây là 1 bài hướng dẫn các bước cơ bản để có thể tạo 1 tài khoản facebook cho mình hoặc cho người khác.

dưới đây là link download bài hướng dẫn.

 

RELATED POST
1 comments

Leave a reply