Chi bộ HanoiADC sinh hoạt chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

11 Th9 2014

BBT: Ngày 8/9/2014, trong khuôn khổ buổi Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, HanoiADC đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Buổi sinh hoạt diễn ra đúng thời điểm cả nước ta kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người, 45 năm Người đi xa.

Dự buổi sinh hoạt có đ/c Trần Đức Hòa – Bí thư chi bộ, Giám đốc HanoiADC, đ/c Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc thường trực HanoiADC cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ công nhân viên và người lao động HanoiADC. Buổi sinh hoạt cũng thu hút sự có mặt của đ/c Bí thư chi bộ và Đảng viên, CBNV Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội là đơn vị đóng cùng địa bàn với HanoiADC.

Tại buổi sinh hoạt, PGS-TS. Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chia sẻ những nội dung quan trọng về ý nghĩa sâu sắc của Di chúc, các chặng đường Đảng và nhân dân ta “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là nội dung chủ đề năm 2014.

BBT Website HanoiADC xin trân trọng giới thiệu tóm tắt bài nói chuyện này!

Khởi đầu từ Chỉ thị 06 ngày 07/11/2006 bằng cuộc “Vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp theo là Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ta đã xác định: Giá trị tư tưởng của Bác là vĩnh hằng, lý luận của Bác đúng với mọi thời gian, không gian, học theo Bác là học suốt đời, trong học có làm, trong làm có học, mục đích cuối cùng là hiệu quả công việc.

Với hình thức học tập mỗi năm là một chủ đề trọng tâm, chủ đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” chính là sự tiếp nối, là sự gắn bó mật thiết và có liên hệ chặt chẽ với chủ đề tư tưởng những năm trước. Chủ đề năm nay mang tính cốt tử với ý nghĩa mỗi một cá nhân làm việc đều phải có trách nhiệm từ việc dù nhỏ nhất đến những việc lớn. Việc học tập phải gắn với Nghị quyết TW4, là một mặt để góp phần vào công tác xây dựng Đảng, đây chính là khâu mấu chốt để thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, Đảng viên hiện nay.

– Về chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm”: Theo Bác, ý thức trách nhiệm của mỗi người trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm. Khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, đều phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri, theo nhu cầu nội tâm của cá nhân mình. Nếu làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy… là không có tinh thần trách nhiệm. Tất cả mọi người, ở mọi địa vị, mọi công tác, mọi hoàn cảnh đều phải có tinh thần trách nhiệm.

Mỗi một cá nhân cần phải nhận thức, ý thức được trách nhiệm của mình, mỗi người có một cái “ghế” khác nhau, khi được giao công việc thì đó chính là do Đảng, do xã hội và nhân dân giao phó. Khi được giao việc rồi thì cần phải làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Với Bác, ngay cả khi ở trên một cương vị cao nhất của cả bên Đảng và chính quyền suốt từ năm 1945, Bác vẫn dùng từ “ủy thác”: “Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thi tôi rất vui lòng lui”. Lời nói giản dị của Bác gợi mở cho chúng ta về văn hóa bổn phận – văn hóa trách nhiệm, bổn phận với nước với dân; gợi mở cho chúng ta về văn hóa từ chức, nghĩa là, khi không hoàn thành trách nhiệm thì phải rời khỏi vị trí một cách vui lòng.

– Về chủ đề “Chống chủ nghĩa cá nhân”:

Bác Hồ là người “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Bác coi chủ nghĩa cá nhân là “địch nội xâm”, một trong những nguy cơ đe dọa tồn vong của Đảng. “Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn vì nó phá từ trong phá ra”, “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác”,  nó là nguyên nhân sinh ra 10 loại bệnh chính:  Quan liêu, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, “hữu danh, vô thực” (làm ít báo cáo khoe khoang nhiều), cận thị (chỉ để ý thấy cái nhỏ, vụn vặt, không thấy cái lớn, cái quan trọng), tỵ nạnh, xu nịnh a dua và kéo bè, kéo cánh. Chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân nó sẽ “ngăn trở” người cán bộ, đảng viên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, làm mất lòng tin cậy của dân với Đảng.

Lời của Bác rất dung dị mà ai cũng hiểu: “… Việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể “miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”.

Chúng ta chống chủ nghĩa cá nhân trên nhiều phương diện, cả về mặt kinh tế và chính trị. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam không thể loại bỏ tách rời đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

– Về chủ đề “Nói đi đôi với làm”

Bác Hồ là tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo. Ở Người đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức. Bác cho rằng “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sáng còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, đứng trước nạn đói đang đến gần, Bác kêu gọi toàn dân diệt “giặc đói” bằng một hành động cụ thể, mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy số gạo đó cứu những người bị đói và chính Người đã làm gương thực hiện trước. Với Bác, “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành. Kháng chiến, kiến quốc, ta phải cần kiệm. Nhưng tự mình phải cần kiệm trước đã. Trước hết mình phải làm gương, gắng làm gương trong anh em và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân. Làm gương cả về 3 mặt: tinh thần, vật chất và văn hóa. Không có gì là khó”. Người nhắc nhở đảng viên: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.

Người chủ trương “Lấy người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau, là một trong những cách làm tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám chịu trước dân cả về lời nói và việc làm; phải luôn quyết tâm, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan tâm và tìm mọi cách giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhu cầu mà dân đặt ra, phấn đấu vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Tấm gương sáng của Bác trong việc “Nói đi đôi với làm” thể hiện rất rõ nét ở 3 khía cạnh: Đã nói là làm; Nói ít làm nhiều; Nhiều trường hợp chỉ thông qua hành động (làm) mà không nói. Những biểu hiện đi ngược lại “nói đi đôi với làm” chúng ta cần kiên quyết loại bỏ là: Nói không đi đôi với làm; Nói nhiều làm ít; Nói một đằng làm một nẻo!

Nói đi đôi với làm là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng nền đạo đức mới. Chính tấm gương “lời nói đi đôi với việc làm” của mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay bằng những việc làm tốt, dù nhỏ nhưng có ích cho sự nghiệp chung.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 thì việc “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” có ý nghĩa rất to lớn và là việc làm quan trọng, cần thiết đối với sự nghiệp cách mạng nước ta; tạo bước chuyển biến mới, nhiều niềm tin mới, khí thế mới trong xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” như Người từng mong muốn./.

Dưới đây là hình ảnh buổi sinh hoạt:

ảnh 1

anh 2

RELATED POST