15 phút công nghệ

Cách đăng ký 1 tài khoản facebook

Đây là 1 bài hướng dẫn các bước cơ bản để có thể tạo 1 tài khoản facebook cho mình hoặc cho người khác. dưới đây là link download bài hướng dẫn.    Read More →

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Facebook

Xin mời xem slide hướng dẫn tại https://docs.google.com/presentation/d/1nTpuj3pmV4Wd_k00KTTfboInNGfK9LZhlfizGecZh80/edit  Read More →

<