About Us – Giới thiệu

Tên gọi: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội

Tên Tiếng Anh: Hanoi’s Youth Assistance and Development Center

Tên viết tắt: HanoiADC

Địa chỉ: Số 45 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại/Fax: 024-33550 898

Website: www.hanoiadc.org.vn

Email: info@hanoiadc.org.vn

SỨ MỆNH

 • Kết nối các nguồn lực trong xã hội nhằm hỗ trợ và giúp đỡ đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp.
 • Phát huy nguồn lực cộng đồng đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, giáo dục và xã hội của Thủ đô và đất nước.
 • Tạo lập một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả cho nhân viên

TẦM NHÌN

 • Trở thành 1 địa chỉ tin cậy trong công tác hỗ trợ cho đoàn viên, thanh thiếu niên trong lĩnh vực giới thiệu việc làm và đào tạo kỹ năng
 • Là đối tác tin cậy để phối hợp triển khai các dự án về phát triển kinh tế, giáo dục thanh thiếu niên, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường.
 • Là nơi để ý tưởng sáng tạo và khát vọng của nhân viên được thực hiện.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sáng tạo - Tình nguyện - Đoàn kết - Hiệu quả

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

 • Hành động chưa chắc đạt được mục tiêu. Không hành động chắc chắn không đạt được mục tiêu

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Du học, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên
 • Đào tạo kỹ năng cho thanh thiếu niên và tổ chức sự kiện.
 • Triển khai các dự án cộng đồng về giáo dục thanh thiếu niên, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Name of organization: Hanoi’s Youth Assistance and Development Center
Short name: Hanoi ADC
Address: 45 Ba Trieu Str, Nguyen Trai Ward, Ha Dong Distric, Ha Noi
Tel/Fax: 024-33550 898
Email: info@hanoiadc.org.vn
Website: www.hanoiadc.org.vn
MISSION
• Connect social resources to assist and help unionists, the youth establish their career.
• Promote community’s resources contributes to the development of economy, education, society of the Capital and Country.
• Establish a professional and effective working environment for employees.
VISION
• Becoming a trustful place to support unionists, adolescents in job placements and skills training.
• Being a trustful partnerto cooperate in conducting projects on economic development, youth education, health care and environmental protection.
• Being a place where creative ideas and aspirations of employees are fulfilled.

Sáng tạo - Tình nguyện - Đoàn kết - Hiệu quả

WORKING SLOGAN

Taking actions does not guarantee archieving targets. But without actions, surely no target is archieved.

WORKING AREAS

 • Study abroad, vocational education and job placements for unionists, adolescents.
 • Training skills for adolescents and organizing events.
 • Conduct social projects on educating the youth, economic develoment, health care and environment protection.

ORGANIZING CHART