Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng

19 Th1 2016

Những ngày này, các ngả đường của thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu… để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

20160118072402-3-1

20160118072402-4

20160118072402-5

20160118072402-6

20160118072402-7

20160118072402-9

20160118072402-10

20160118072402-11

20160118072402-15

DH2.JPG

DH3.JPG DH4.JPG

DH5.JPG

DH6.JPG

DH7.JPG

DH8.JPG

DH9.JPG

DH10.JPG

DH11.JPG

DH12.JPG

DH13.JPG

DH14.JPG DH1.JPG

DSC_1031.JPG

DSC_1033.JPG

DSC_1036.JPG

DSC_1040.JPG

DSC_1053.JPG

DSC_1055.JPG DSC_4209.JPG

DSC_4217.JPG

DSC_4237.JPG

DSC_4238.JPG

DSC_4245.JPG

DSC_4274.JPG

DSC_1030.JPG

IMG_0026.JPG

IMG_0042.JPG

IMG_1622.JPG

IMG_1697.JPG

IMG_1701 (1).JPG

(Theo Vietnamnet)

RELATED POST