Nhật ký chương trình Học kỳ quân đội khóa 3 “CHÚNG MÌNH LÀM CHIẾN SỸ” (25/6/2016)

26 Th6 2016

Hôm nay chúng mình được học các nội dung: điều lệnh đội hình đội ngũ, học về các tư thế võ tự vệ của Bộ đội Biên phòng, về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, về tháo lắp súng tiểu liên AK,…

Vậy là kết thúc hai ngày trong môi trường quân đội, các con đã làm hết với nhau, với các cô chú, đã tập được thói quen xếp hàng đi ăn, tập trung đại đội thật nhanh và tác phong khoa học tham gia các hoạt động huấn luyện.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu

IMG_6849

IMG_6855

IMG_6856

IMG_6876

IMG_6878

IMG_6879

IMG_6882

IMG_6885

IMG_6895

IMG_6897

IMG_6925

IMG_6931

IMG_6934

IMG_6946

IMG_6958

IMG_6973

IMG_6980

IMG_7002

IMG_7004

IMG_7020

IMG_7021

IMG_7031

IMG_7050

IMG_7058

IMG_7066

IMG_7079

IMG_7102

IMG_7117

IMG_7127

IMG_7248

IMG_7256

IMG_7296

IMG_7304

IMG_7329

IMG_7326

IMG_7414 IMG_7415 IMG_7417


RELATED POST