Nhật ký Học kỳ quân đội Khóa 1 tại Vĩnh Phúc – Ngày thứ 8: Tình yêu thương gia đình!

04 Th6 2017

Ngày 03/6/2017, với chủ đề “Tình yêu thương gia đình”, các học viên đã trải qua một ngày đầy cảm xúc. Buổi sáng, các chiến sỹ được tham gia hoạt động tuần tra biên giới và huấn luyện chiến thuật, tập các tư thế, động tác vận động như đi khom, chạy khom, lăn, lê, bò trườn, vọt tiến, dừng lại…

Buổi chiều, con học viên tham gia “Hội thao chiến sỹ” cấp tiểu đội với các nội dung như gấp chăn màn, điều lệnh, đội hình, đội ngũ. Buổi tối, các con tham gia một hoạt động rất ý nghĩa là “Lễ hội hoa đăng”, các học viên được lắng nghe những câu chuyện xúc động về bố mẹ, tình yêu thương gia đình, sau đó các bạn đã viết những bức thư về cho bố mẹ rất xúc động.

18814960_446963825684075_8274510798324966524_o 18815078_446951362351988_1840871000482866958_o 18815085_446962065684251_326037993912755615_o 18836772_446965985683859_4656460412087381825_o 18836960_446949262352198_4467144763284460513_o 18880004_446965672350557_9121774936137523717_o 18880180_446963699017421_2251450527133530220_o 18891448_446962625684195_3945587706553655890_o 18891567_446966089017182_3866094808957482620_o 18891678_446966195683838_9178120646002183806_o 18920777_446962762350848_5556152099289064336_o 18922441_446962539017537_8580071127771360785_o

RELATED POST