Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

04 Th11 2015

Sáng 03/11/2015, tại phiên bế mạc, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 74 đồng chí đã ra mắt Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã phát biểu bày tỏ sự cảm ơn các đồng chí đại biểu và Đại hội đã tín nhiệm bầu 74 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Cảm ơn Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV đã chuẩn bị chu đáo, làm việc dân chủ, công tâm, sáng suốt tổ chức thành công đại hội.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tín nhiệm bầu 74 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, chúng tôi nhận thức sâu sắc đây là vinh dự to lớn, thể hiện sự tin tưởng của đại hội của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, song cũng đặt ra những nhiệm vụ rất lớn trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao đối với Ban chấp hành khóa mới, thực hiện trọng trách lãnh đạo điều hành Đảng bộ lớn nhất cả nước, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là thủ đô, trái tim của cả nước.
Thay mặt Ban Chấp hành, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng hứa trước đại hội, mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với lòng tin và sự tín nhiệm của Đại hội, của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thủ đô. Kế thừa và phát triển sáng tạo các bài học kinh nghiệm quý báu của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố các khóa trước, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thủ đô, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất, chấp hành nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng, xây dựng Ban Chấp hành thực sự là tập thể vững mạnh, đoàn kết, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, đảm đương và phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách được đại hội giao phó.
Ban chấp hành đảng bộ kính mong tiếp tục nhận dược sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân thủ đô, đặc biệt phát huy trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Theo Cổng Đt thành phố HN

RELATED POST